Cho thuê Máy đóng cọc  DH408
Cho thuê Máy đóng cọc DH408
Cho thuê máy đóng cọc chuyên dụng Số lượng: 02 (máy) Hãng sản xuất: Nippon Sharyo Nước sản xuất:...
Thi công cọc xi măng đất
Thi công cọc xi măng đất
Thi công cọc xi măng đất
Thi công bấc thấm
Thi công bấc thấm
Thi công bấc thấm
Thi công cọc cát đầm
Thi công cọc cát đầm
Thi công cọc cát đầm
Thi công giếng cát (SD)
Thi công giếng cát (SD)
Thi công giếng cát
CHO THUÊ CẨU BÁNH XÍCH DH650-3
CHO THUÊ CẨU BÁNH XÍCH DH650-3
CHO THUÊ CẨU BÁNH XÍCH DH650-3
Bán máy đóng cọc NIPPON SHARYO DH508-105M
Bán máy đóng cọc NIPPON SHARYO DH508-105M
Bán máy đóng cọc NIPPON SHARYO DH508-105M
Thi công xử lý nền đất yếu
Thi công cọc xi măng đất
Thi công cọc xi măng đất
Thi công bấc thấm
Thi công bấc thấm
Thi công cọc cát đầm
Thi công cọc cát đầm
Thi công mặt đường
Thi công mặt đường
Thi công mặt đường
Cho thuê thiết bị thi công
CHO THUÊ CẨU BÁNH XÍCH DH650-3
CHO THUÊ CẨU BÁNH XÍCH DH650-3
Cho thuê máy đóng cọc DH508
Số lượng: 01 (máy)
Hãng sản...
Cho thuê búa rung
Cho thuê búa rung 90-135 KW
Cho thuê Búa rung 90~135 kW
Cho thuê Búa rung 135 kW
Số...
Cho thuê máy đóng cọc HITACHI PD100
Số lượng : 02 (máy)
Hãng sản...