Máy ủi bánh xích D41P-6
Máy ủi bánh xích D41P-6
Cho thuê hoặc bán máy ủi bánh xích D41P-6
Cho thuê búa rung
Cho thuê búa rung
Cho thuê búa rung 90-135 KW
Thi công cọc khoan nhồi
Thi công cọc khoan nhồi
Thi công cọc khoan nhồi
Thi công giếng cát (SD)
Thi công giếng cát (SD)
Thi công giếng cát
Thi công cọc cát đầm
Thi công cọc cát đầm
Thi công cọc cát đầm
Cho thuê máy xúc lật
Cho thuê máy xúc lật
Cho thuê máy xúc lật
Thi công bấc thấm
Thi công bấc thấm
Thi công bấc thấm
Thi công xử lý nền đất yếu
Thi công cọc khoan nhồi
Thi công cọc khoan nhồi
Thi công cọc cát đầm
Thi công cọc cát đầm
Thi công bấc thấm
Thi công bấc thấm
Thi công cọc xi măng đất
Thi công cọc xi măng đất
Thi công mặt đường
Thi công mặt đường
Thi công mặt đường
Cho thuê thiết bị thi công
Cho thuê búa rung
Cho thuê búa rung 90-135 KW
Cho thuê máy xúc lật
Cho thuê máy xúc lật
Cho thuê Máy xúc lật
Nhãn hiệu : LIUGONG...
Cho thuê máy đóng cọc HITACHI PD100
Số lượng : 02 (máy)
Hãng sản...
Cho thuê Búa rung 90~135 kW
Cho thuê Búa rung 135 kW
Số...
Nhượng bán thiết bị
Bán máy đóng cọc NIPPON SHARYO DH508-105M
Bán máy đóng cọc NIPPON SHARYO...
BÁN MÁY ĐÓNG CỌC NIPPON SHARYO DH508-105M
BÁN MÁY ĐÓNG CỌC NIPPON SHARYO...